Alt Bölümler

4.2 Bilgisayar görüsü için geometrik modelleme

Bir geomterik modelleme için 3 boyutlu cisimleri gösterebilme yeteneğine ihtiyacımız vardır. Bu gösterimde :

 1. Geometri
 2. Topoloji
 3. Diğer özellikler( Tolerans değerler, Renk, Kaplama etc.)

İmgelerden elde ettiğimiz 3 boyutlu görüntüleri gerçek modellerle karşılaştırmak en önemli uygulamalardan biridir.

4.2.1 Tel çerçeve ( Wire frame) modeller

\includegraphics [height=3cm]{graphics/gorus2.eps} \includegraphics [height=3cm]{graphics/gorus3.eps}

 1. Kenarlar ve köşe konaçları bir listede tutulur.
 2. Polyhedral gösterim uygulanır.
 3. Kenar tabanlı eşleştirme yapılır.
 4. Karmaşık ve Olanaksız cisimler gösterilebilir.

4.2.2 Hesaplanabilir Katı Cisim Geometrisi ( Computational Solid Geometry)

Bu modelde cisim belirli bir şekli olan daha küçük cisimlerden oluşur. Örneğin küpler küreler vs. Modelde küme işlemleri kullanılır. Örneğin birleşme, kesişme, fark vs.

4.2.3 Sınır Gösterimi

Sınır gösterimi Hesaplanabilir katı cisim geometrisinin daha karmaşık ve gelişmiş bir halidir. Büyük bir bir topolojik ağ da birbirine bağlanmış küçük cisimlerden oluşmaktadır. Bu gösterim biçimi bilgisayar görüsü için en doğal gösterim yollarından biridir. Bu tarz gösterimde temelde iki çeşit özellik vardır

 1. Topoloji : Cisimlerin ( yüzler, kenarlar, noktalar) birbirlerine nasıl bağlandığını gösteririr
 2. Geometri : Bağlı olan her cismin yapısını gösterir.
Bir köşe sadece x,y,z noktasından oluşur. Kenarlar çizgi, yada eğimli yaylardan oluşabilir.

4.2.4 3 boyutlu modellerde istenebilecek özellikler

Bilgisayar görüsü için 3 boyutlu gösterim şunlara uygun olmalıdır.

 1. Modeldeki cisim özellikleriye , gözlenen cisim arasında direk eşleyebilme
 2. Direk konum ve yönelim hesaplanabilirliği
 3. Görünümün her hangi bir bakış açısından hesaplanabilmesi.